Privātuma Politika

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šiem datu lietošanas un apstrādes noteikumiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Tiešsaistes veikala personas datu apstrādātājs ir Friends Textile OÜ (reģistrācijas numurs 10287474), atrodas Narva mnt 7, 10117 Tallina, Igaunija, tālrunis +372 6 109 479 un e-pasts shop(at)friendsbodywear.com.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

− vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

− piegādes adrese;

− bankas konta numurs;

− preču un pakalpojumu izmaksas un dati, kas saistīti ar maksājumiem (pirkumu vēsture);

− klientu atbalsta dati.

Kāpēc tiek apstrādāti personas dati

Personas dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu klienta pasūtījumus un piegādātu preces. Pirkuma vēstures dati (iegādes datums, preces, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai sagatavotu iegādāto preču un pakalpojumu kopsavilkumus un analizētu klientu vēlmes. Bankas konta numuru izmanto, lai atlīdzinātu maksājumus klientam. Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs un klientu vārds, tiek apstrādāti, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalsts).

IP adrese vai citi tiešsaistes veikala lietotāja tīmekļa identifikatori tiek apstrādāti, lai nodrošinātu tiešsaistes veikala pakalpojumu, kas ir daļa no informācijas sabiedrības, kā arī lai saglabātu statistiku par interneta lietošanu.

Juridiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti, lai pildītu līgumu ar klientu. Personas datus apstrādā, lai veiktu juridiskas saistības (piemēram, grāmatvedība un patērētāju sūdzību risināšana).

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek pārsūtīti uz tiešsaistes veikala klientu atbalstu, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi, kā arī lai atrisinātu visas problēmas, kuras var rasties klientiem.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīta klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja preces piegādā ar kurjeru, klienta adrese tiek nosūtīta kopā ar kontaktinformāciju. Ja tiešsaistes veikala kontus glabā pakalpojumu sniedzējs, personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai. Personas datus var nosūtīt IT pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams tiešsaistes veikala funkcionalitātes nodrošināšanai vai datu glabāšanai.

Drošība un piekļuve datiem

Personu dati tiek glabāti Cloud.ee OÜ, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Datus var pārsūtīt valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā piemērotu, un ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies privātuma vairoga sistēmai(Privacy Shield framework). Personas datiem var piekļūt tiešsaistes veikala darbinieki, lai atrisinātu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar tiešsaistes veikala izmantošanu un sniegtu klientu atbalstu. Tiešsaistes veikals veic atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu, pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi un atklāšanu. Personas datus pārsūta tiešsaistes veikala datu apstrādātājiem (piemēram, transporta un datu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem) un apstrādā saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp tiešsaistes veikalu un apstrādātājiem. Datu apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība.

Piekļuve personas datiem un to labošana

Personas datiem var piekļūt, un tos labot tiešsaistes veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, personas datiem var piekļūt caur klientu atbalstu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datus apstrādā, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, paziņojot par to klientu atbalstu pa e-pastu.

Glabāšana

Personas dati tiek izdzēsti, kad tiek slēgts tiešsaistes veikala klienta konts, ja vien datu glabāšana nav nepieciešama grāmatvedībai, vai patērētāju strīdu izšķiršanai. Tiešsaistes pirkumiem, kas veikti bez klienta konta, iegādes vēsture tiek glabāta trīs gadus.

Strīdu gadījumos, kas saistīti ar maksājumiem un patērētāju strīdiem, personas dati tiek glabāti līdz prasījuma apmierināšanai vai līdz noilguma termiņa beigām. Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus.

Dzēšana

Personas datu dzēšanai ir jāsazinās ar klientu atbalstu pa e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumiem atbild ne vēlāk kā viena mēneša laikā un norāda dzēšanas laiku.

Nosūtīšana

Pieprasījumi pārsūtīt personas datus, kas iesniegti pa e-pastu, tiek atbildēti viena mēneša laikā. Klientu atbalsts identificē personu un norāda, kādi personas dati tiks nosūtīti.

Tiešā mārketinga ziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu nosūtīšanai, ja klients ir devis attiecīgu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešos mārketinga ziņojumus, klientam ir jāizvēlas attiecīgā saite e-pasta apakšdaļā, vai jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja personas datus apstrādā tiešā mārketinga nolūkos (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret viņa / viņas personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, tostarp profilēšanu, kas saistīta ar tiešo marketingu, paziņojot par to klientu atbalstam pa e-pastu .

Strīdu risināšana

Strīdi par personas datu apstrādi tiek risināti ar klientu atbalsta palīdzību (tālrunis +372 6 109 479, e-pasts: shop(at)friendsbodywear.com). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).

Sīkdatnes

Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes tehnoloģiju, lai apkopotu informāciju par vietnes izmantošanu un atšķirtu lietotājus, lai piedāvātu ērtāku vietnes lietošanu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatne ir maza teksta fails, kas tiek nosūtīts uz jūsu pārlūkprogrammu un saglabāts lietotāja ierīcē.

Mēs izmantojam sekojošas sīkdatnes:

– sesijas sīkdatnes, kas tiek automātiski dzēstas pēc katra apmeklējuma;

– pastāvīgas sīkdatnes, kas paliek pēc atkārtota apmeklējuma;

– trešo personu sīkdatnes, kuras izmanto tīmekļa lapas, kas ir saistītas ar mūsu vietni (piemēram, Facebook, bankas). Mēs nekontrolējam šo trešo personu sīkdatnes, tādēļ, lūdzu, izlasiet par to sīkdatņu politiku attiecīgajās tīmekļa lapās.